1. Bezpieczeństwo
  2. KRNiGZ Lubiatów
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Głównym zadaniem KRNiGZ Lubiatów jest eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W procesie eksploatacji produkowane są: ropa naftowa, gaz ziemny, gaz płynny propan-butan, siarka, energia elektryczna.

 

 Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nastąpiło z uwagi na występowanie na obiekcie substancji niebezpiecznych - LPG (liquid petroleum gas – płynna mieszanina gazów propan - butan),  kondensatu węglowodorowego, ropy naftowej  w ilości przekraczającej określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

 

Obrazek

 

 

  • Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

  • Systemy zabezpieczeń

  • Służby ratownicze

  • Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu