1. Bezpieczeństwo
  2. PMG Daszewo
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Głównym zadaniem PMG Daszewo jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu ziemnego ze złoża.  W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do wyeksploatowanego złoża Daszewo na głębokości poniżej 2500 m, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

 

Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii nastąpiło z uwagi na ilość magazynowanego gazu ziemnego w złożu, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

Daszewo

 

  • Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

  • Systemy zabezpieczeń

  • Służby ratownicze

  • Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu